logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Europosłowie chcą ochrony mediów i NGO-sów przed nękaniem pozwami

  PR 22.10.2021, przeczytano 155 razy
ilustracja
Maltańska eurodeputowana Roberta Metsola; © European Union 2020 - Source

Komisje Wolności Obywatelskich oraz Spraw Prawnych Parlamentu Europejskiego zaapelowały o stworzenie przepisów umożliwiających zapobieganie zastraszającym i dokuczliwym działaniom prawnym mającym na celu uciszanie głosów krytycznych.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/europoslowie-chca-ochrony-mediow-i-ngo-sow-przed-nekaniem-pozwami,393502,artykul.html

W przyjętym przez obie komisje projekcie raportu europosłowie zaproponowali wprowadzenie regulacji mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu, jakie tzw. strategiczne procesy sądowe przeciwko partycypacji społecznej (ang. Strategic Lawsuits Against Public Participation - SLAPP) stanowią dla dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Projekt został przyjęty 63 głosami „za”, przy 9 „przeciw” i 10 wstrzymujących się.

- Silne poparcie dla naszego sprawozdania jest mocnym przesłaniem, że Parlament będzie chronić czwarty filar naszej demokracji. Wzywamy do stworzenia mechanizmów umożliwiających szybkie oddalanie dokuczliwych procesów sądowych oraz pomoc poszkodowanym w dochodzeniu odszkodowania. (…) Kluczową kwestią jest równowaga. Bierzemy na cel tych, którzy nadużywają naszych systemów prawnych, aby uciszać lub zastraszać (autorów głosów krytycznych – PAP). Jednocześnie chcemy chronić tych, którzy znaleźli się w krzyżowym ogniu (wymierzonych w nich działań prawnych – PAP), z których wielu nie ma dokąd się zwrócić (o pomoc – PAP) – stwierdziła współsprawozdawczyni projektu maltańska eurodeputowana Roberta Metsola.

Europosłowie w przyjętym dokumencie zwrócili uwagę, że żadne państwo członkowskie nie uchwaliło dotychczas przepisów mających na celu ograniczenie SLAPP-ów i ich negatywnego wpływu na wartości UE oraz rynek wewnętrzny. W raporcie podkreślono, że nierównowaga sił i zasobów pomiędzy skarżącymi a pozwanymi podważa prawo tych ostatnich do rzetelnego procesu sądowego. Eurodeputowani wyrazili szczególne zaniepokojenie finansowaniem SLAPP-ów z budżetów państwowych oraz ich wykorzystywaniu w połączeniu z innymi środkami znajdującymi się w dyspozycji państwa przeciwko niezależnym mediom, dziennikarstwu i społeczeństwu obywatelskiemu.

Projekt sprawozdania wzywa Komisję Europejską do przeanalizowania najlepszych praktyk w odniesieniu do SLAPP-ów stosowanych obecnie poza UE oraz przedstawienia pakietu środków, w tym prawodawstwa.

Powinny one, zdaniem eurodeputowanych, obejmować m.in. jednolite na obszarze UE zasady dotyczące zniesławienia oraz ustalenie, że sprawy powinny być rozstrzygane przez sądy (i zgodnie z prawem) miejsca zwykłego pobytu pozwanego.

Komisje zaapelowały także o opracowanie przepisów, na podstawie których SLAPP-y można by szybko zatrzymać w oparciu o obiektywne kryteria, takie jak liczba i charakter wniesionych pozwów, wybór jurysdykcji i prawa lub istnienie jasnego i uciążliwego brak równowagi sił pomiędzy stronami.

Zdaniem eurodeputowanych w przyszłych przepisach powinny się znaleźć także sankcje wobec powoda, który nie będzie potrafił uzasadnić, że podjęte działania prawne nie stanowią nadużycia, a także mechanizmy zapewniające ofiarom SLAPP-ów oraz organizacjom wspierającym ich środki finansowe na pomoc prawną i psychologiczną. W dokumencie zwrócono również uwagę na konieczność odpowiedniego przeszkolenia sędziów i prawników.

- SLAPP-y podważają praworządność i uderzają w rynek wewnętrzny oraz prawa do wypowiedzi, informacji i zrzeszania się. Wzywamy Komisję do przedstawienia konkretnych i wykonalnych wniosków ustawodawczych, dotyczących na przykład tzw. +turystyki oszczerstw+ i +zakupów na forum+. Proponujemy również kluczowe środki pozalegislacyjne, takie jak skuteczna pomoc finansowa i prawna, a także wsparcie psychologiczne i praktyczne porady, które mają być zapewniane przez punkt kompleksowej obsługi +pierwszej pomocy+ dla ofiar (SLAPP-ów – PAP) – powiedział drugi współsprawozdawca projektu, niemiecki eurodeputowany Tiemo Wölken.

Projekt ma zostać przedłożony pod głosowanie plenarne w listopadzie br.

Źródło: EuroPAP News

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Tiktok wspiera kreatywność w konkursie KTR 2021
TikTok objął partnerstwo nad kategorią „CRAFT – VIDEO” w tegorocznej edycji konkursu Klubu Twórców Reklamy. O tytuł „Best of” zawalczyły najbardziej wyraziste komunikacyjnie, kreatywne i innowacyjne pomysły. Nagrodę za najlepszy projekt wręczyła Sylwia Chada, General Manager TikTok w Polsce i Europie Centralnej. Gala wręczenia odbyła 26...
Wyniki skonsolidowane Grupy PMPG Polskie Media S.A. Po trzecim kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 5,2 mln zł wobec zysku 2,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
WP.pl najbardziej opiniotwórczym medium października 2021
Jak podaje Instytut Monitorowania Mediów, liderem rankingu „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce” za październik 2021 został portal WP, na którego informacje dziennikarze innych redakcji powoływali się niemalże 4 tys. razy. Miejsce drugie zajęła stacja RMF FM z wynikiem 3,6 tys. powołań w innych mediach. Podium zamyka Onet, którego...
Najbardziej zasięgowa akcja społeczna w historii Gazeta.pl
Redakcja Gazeta.pl jest mocno zaangażowana w walkę z kryzysem klimatycznym, czego jednym z przejawów była jej niedawna akcja „Alarm dla klimatu”. W odpowiedzi na apel portalu oraz Koalicji Klimatycznej 29 października br. w sześciu polskich miastach uruchomiono miejskie systemy alarmowe, aby w symboliczny sposób podkreślić wagę szczytu klimatycznego COP26....
Super Express świętuje jubileusz 30-lecia
Obecnym redaktorem naczelnym Super Expressu jest Grzegorz Zasępa, pierwszym zaś był Grzegorz Lindenberg. Super Express od początku swego istnienia jest stajnią dociekliwych, nieustępliwych dziennikarzy.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764