logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]

OBJECT

Element definiuje obiekt multimedialny.

Atrybuty elementu:

standby =[tekst] opcjonalny - ???
tekst pokazywany w czasie ładowania obiektu
archive =[ścieżka lub URL] opcjonalny - N6
plik z archiwum klas obiektu
declare =[brak] opcjonalny - ???
deklaracja obiektu
data =[ścieżka, URL] opcjonalny - IE3, N6, O4
plik z danymi obiektu
classid =[ścieżka, URL] opcjonalny - IE3, N6
informacje o klasie obiektu
codetype =[MIME] opcjonalny - IE3, N6
typ obiektu
usemap =[ścieżka, URL] opcjonalny - IE4, N6
adres mapy dla elementu
codebase =[ścieżka lub URL] opcjonalny - IE3, N6
adres bazowy, względem którego ustalane są adresy atrybutów
border =[piksele] opcjonalny - N6
szerokość obramowania
hspace, vspace =[piksele] opcjonalne - IE3, N6, O4
odstępy poziome i pionowe dookoła obiektu
align =[bottom|middle|top|left|right] opcjonalny - IE3, N6, O4
wyrównanie względem innych elementów
width, height =[piksele] wymagane - IE3, N6, O4
szerokość i wysokość obiektu
type =[MIME] opcjonalny - IE3, N6, O4
rodzaj elementu
tabindex =[cyfra] opcjonalny - IE4
kolejność tabulacji
name =[tekst] opcjonalny - IE3, N6, O4
nazwa obiektu
id, class =[tekst] opcjonalne - IE3, N4, O3.5
unikalny identyfikator i nazwa klasy CSS
lang, dir =[tekst] opcjonalne - IE4
język i kierunek wyświetlania tekstu bądź elementu
title =[tekst] opcjonalny - IE5
tytuł elementu
style =[CSS] opcjonalny - IE3, N4, O3.5
styl CSS elementu
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup =[skrypt] opcjonalne
reakcje na zdarzenia pochodzące od myszy lub klawiatury
Pozostałe cechy:
znacznik zamykający: wymagany
przeglądarki: IE3, N6, O4
Grupa elementów multimedialnych:
A, APPLET, AREA, IMG, LINK, MAP, NOSCRIPT, OBJECT, PARAM, SCRIPT,
Przykładowe zastosowania:

• Przykład 1:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
width=120 height=60>
<param name=movie value="../p/ludek.swf">
<param name=quality value=high>
</object>

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764