logo
KURIER
Polska reklama i poligrafiaKURIER

Drukarz kontra fundacja LGBT: RPO zabiera głos

   04.08.2016, przeczytano 1270 razy

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wysłał 29 lipca dwa listy: do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i do redakcji portalu wPolityce. To reakcja na artykuł w portalu „Polski sąd w służbie LGBT?! Zapadł pierwszy w Polsce, skandaliczny wyrok za odmowę wykonania usługi homoseksualistom. Oczywiście w imię wolności... ” z 26 lipca 2016 r., i wydane tego samego dnia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oświadczenie w tej sprawie.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/drukarz-kontra-fundacja-lgbt%3A-rpo-zabiera-glos,29513,artykul.html

- Zgodnie z art. 32 ust. 2 Konstytucji nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zakaz dyskryminacji wyrażony w Konstytucji jest bardzo szeroki - obejmuje zakaz nierównego traktowania ze względu na jakąkolwiek przesłankę i we wszystkich obszarach życia politycznego, społecznego i gospodarczego – pisze RPO. Dlatego, jak wskazuje w liście do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, z dużym niepokojem przyjął jego oświadczenie w sprawie możliwości ograniczenia dostępu do oferowanych publicznie usług osobom nieheteroseksualnym.

Zaś do redaktorki naczelnej portalu wPolityce Marzeny Nykiel, rzecznik przekazuje wyjaśnienia dotyczące przepisów obowiązujących w Polsce: - Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, który pełni jednocześnie funkcję organu do spraw równego traktowania, w nawiązaniu do artykułu zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższych informacji - pisze.

Skargi, jakie trafiają do Biura RPO, pokazują, jak ważna jest zasada równego traktowania. To ona pozwala mu interweniować w przypadku

 • odmowy wynajmu mieszkania kobiecie, która samodzielnie wychowywała dzieci;
 • wyproszenia z restauracji kobiety, która karmiła piersią dziecko;
 • zmuszenia przez biuro podróży osoby starszej do samodzielnej podróży samochodem z uwagi na to, że autokarem podróżowały na narty wyłącznie osoby młode,
 • odmowy wstępu na basen ojca z kilkuletnią córką.


Inny przykład - na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów sąd nałożył grzywnę na właściciela sklepu obuwniczego w Tarnobrzegu, który odmówił obsłużenia klientki poruszającej się na wózku.

We wszystkich tych sprawach wyłączną przyczyną odmowy wykonania usługi była cecha klienta, która nie spodobała się usługodawcy.

Kodeks wykroczeń – art. 138

Odmowa świadczenia usługi wyłącznie z uwagi na

 • płeć,
 • wiek,
 • niepełnosprawność,
 • religię,
 • światopogląd,
 • rasę,
 • narodowość,
 • pochodzenie etniczne,
 • a także orientację seksualną


stanowi wykroczenie stypizowane wart. 138 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym, „kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny”.

Regulacja ta opiera się na założeniu, że usługodawca nie ma prawa kategoryzowania czy selekcjonowania klientów wyłącznie w oparciu o ich cechę osobistą, która pozostaje bez wpływu na stosunki handlowe.

Źródło: Biuro RPO

www.rpo.gov.pl

fot. Kluczek

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

W najbliższych dniach przedsiębiorcy będą decydować o utrzymaniu lub cięciu etatów
W kolejnych dniach przedsiębiorcy muszą zdecydować, czy stać ich na przedłużanie umów z pracownikami. W skali najbliższego miesiąca zagrożone są setki tysięcy miejsc pracy – zauważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Cięć etatów można spodziewać się zwłaszcza w branżach najbardziej zagrożonych bankructwem, czyli m.in. w handlu,...
Z powodu koronawirusa obowiązki związane z PPK przesunięte o pół roku
W tym roku małe i średnie firmy muszą włączyć zatrudnionych do pracowniczych planów kapitałowych. W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa i trudną sytuacją przedsiębiorstw, na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju, terminy wdrożenia programu mogą zostać przesunięte o pół roku. Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK zostałby wówczas wydłużony do 27...
Ponad 50 proc. firm szkoleniowych traci wszystkie dochody
Ponad połowa firm szkoleniowych i doradczych już odnotowała opóźnienia w płatnościach za zrealizowane wcześniej usługi, niemal tyle samo straciło niemal 100 proc. swoich dochodów. Pozostałe wciąż pracują zdalnie, ale w mocno ograniczonym zakresie. Co trzecia planuje bądź spodziewa się zwolnień, a to oznacza, że zagrożonych jest prawie 100 tys. miejsc pracy...
Koronawirus a gospodarki w 2020 roku
Świat przechodzi obecnie nowy rodzaj kryzysu gospodarczego i zdrowotnego, który wywiera silną presję na wszystkie przedsiębiorstwa. Pomiędzy przerwami w działalności gospodarczej, zakłóceniami w handlu i środkami ograniczającymi, gospodarka międzynarodowa znajduje się w stanie zawirowań.
Połowa Polaków w okresie pandemii pracuje jak zwykle
Praca zdalna, tzw. home office w okresie pandemii nie jest powszechnym zjawiskiem. Połowa respondentów (51 proc.) deklaruje, że chodzi do pracy jak zwykle i swoje obowiązki wykonuje w tym samym miejscu, w którym pracuje na co dzień.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764